Hlavná kontrolórka: Margita Kisfaludiová

Hlavný kontrolór - Zákon č. 369/90 o obecnom zriadení

 

 

 


Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2012.PDF
Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2012

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2013.PDF
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2013

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2013.pdf
Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2013- zverejnené 3.6.2014

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.