Konzultačné hodiny

 

Pondelok: 7:30 - 15:30

Utorok: 7:30 - 15:30

Streda: 7:30 - 15:30

Štvrtok: 7:30 - 15:30

Piatok: 7:30 - 15:30

Sobota:

Nedeľa:

 

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

 

tel. kontakty: mob.: 0915 753 782

tel.:   047/56 66 352

mailová adresa: kc.simonovce@centrum.sk


 

 

Štefan Balog

Asistent terénneho sociálneho pracovníka Asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností. Pod- ľa pokynov TSP v sociálne vylúčených komunitách vykonáva odborne nenároč- né úkony predovšetkým v pomoci klientom s vyplňovaním tlačív, sprevádzaní klienta, prípravy stretnutí s rodinami klientov, sprostredkúva kultúrny kontext vylúčenej komunity, prípadne, ak je to potrebné, pomáha klientom tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka...) v komunikácii s TSP a inými inštitúciami

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.