Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

980 03  Šimonovce č. 167

 

tel.: 047/56 66 115

e-mail: zsimonovce@zoznam.sk

 

riaditeľka: Mgr. Lacková Irena

učiteľka: Mgr. Eleonóra Szőkeová

vychovávateľka: Agneša Molnárová

Prevádzkový poriadok Z.Š..pdf
Prevádzkový poriadok základnej školy

Iskolai rendtartás.pdf
Iskola rendtartás

Vnútorný poriadok školy .pdf
Vnútorný poriadok školy 2012/2013

Školský vzdelávací program .pdf
Školský vzdelávací program 2012/2013

Výchovný vzdelávací program.pdf
Výchovný vzdelávací program pre ŠKD 2012/2013

Rozpočet ZŠ Šimonovce.PDF
Rozpočet Z.Š.Šimonovce

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti rok2011,2012.PDF
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ,jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok2011,2012

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.