Dôležité telefónne čísla

Polícia:

Požiarna ochrana:

Záchranná služba:

Cestný záchranný systém:

 

Zákaznícke centrum SSE:

Domácnosti:

Podnikatelia:

 

Zákaznícka linka SPP:

 

Miramed s.r.o., preprava pacientov:

Dispečing

LSPP

 

Železničná spoločnosť Slovensko a.s., Lučenec

Slovenská autobusová doprava a.s., Odštepný závod Rimavská Sobota:

Infolinka:

112 (158)

112 (150)

112 (155)

112 (154)

 

 

 

0850 111 468

0850 123 555

 

0850 111 363

 

047/56 34 645     7.30 - 16.00

047/56 33 333   16.00 -   7.30

 

047/22 92 472, 047/94 72 472

 

 

047/56 31 385    6.00 - 17.30

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.