Prima banka.pdf
zverejnené 18.9.2015

Zmluva o municipálnom uvere.pdf
Zverejnené dňa 16.10.2015Dohoda o vydaní bankozmenky.pdf
Zverejnené dňa 16.10.2015


Zmluvva o NFP č.ZV02861.pdf
Zverejnené dňa 18.10.2015


Zmluva o dielo č. 114.pdf
zverejnené dňa 26.10.2015

Dodatok č.1.pdf
Zverejnené dňa 20.6.2015

Dohoda o zrušení zmluvi.pdf
Zverejnené dňa 26.11.2015

Zmluva o dielo č. 241115-MST-2-1.pdf
Zverejnené dňa 26.11.2015

Zmluva o dielo č. 241115-MST-2-2.pdf
Zverejnené dňa 26.11.2015

Návrh zmluvy o dielo 1.PDF
Zverejnené dňa 5.8.2015

Zmluva o spolupráci 1.PDF
Zverejnené dňa 04.02.2016


Zmluva o dielo str. 1..PDF
Zverejnené dňa 01.03.2016


Zmluva - NATUR-PACK, a.s..PDF
Zverejnené dňa 13.06.2016

Nájomná zmluva 6-9.PDF
Zverejnené dňa 01.08.2016

Darovacia zmluva.PDF
Zverejnené dňa 01.08.2016

Zmluva č. 052016.PDF
Zverejnené dňa 03.11.2016

Sponzorská zmluva.PDF
Zverejnené dňa 04.11.2016

Poistná zmluva.PDF
Zverejnené dňa 09.11.2016


Zmluva o dielo.PDF
Zverejnené dňa 26.01.2017

Licenčná zmluva.PDF
Zverejnené dňa 03.03.2017

Zmluva o dielo.PDF
Zverejnené dňa 03.03.2017

Zmluva o bežnom účte.PDF
Zverejnené dňa 11.07.2017

Zmluva o dielo č. 12017.PDF
Zverejnené dňa 26.07.2017


Zmluva o poskytnutí podpory.PDF
Zverejnené dňa 06.09.2017

Mandátna zmluva.PDF
Zverejnené dňa 06.09.2017

Zmluva na výrub stromov.PDF
Zverejnené dňa 16.10.2017


Zmluva o poskytnutí NFP - MOPS.PDF
Zverejnené dňa 20.11.2017

Mandátna zmluva.PDF
Zverejnené dňa 23.03.2018

Kúpna zmluva č. 000282018.PDF
Zverejnené dňa 04.04.2018Zmluva o dielo.PDF
Zverejnené dňa 04.06.2018

Kúpna zmluva.PDF
Zverejnené dňa 12.07.2018

Zámenná zmluva.PDF
Zverejnené dňa 12.07.2018

Zmluva - Verejné osvetlenie.PDF
Zverejnené dňa 19.07.2018

Zmluva Uniqa.pdf
Zverejnené dňa 26.07.2018

Strabag zmluva 11.10.18.pdf
Zverejnené dňa 11.10.2018Zmluva o dielo.PDF
Zverejnené dňa 10.10.2019


Zmluvy

 


Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie_0001.pdf
Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie .pdf
Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie

Zmluva o aktualizácii programov.PDF.PDF
Zmluva o aktualizácii programov.PDF

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva .PDF
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva zverejnené dňa 18.02.2014

Zmluva o sociálnej výpomoci na pohrebné služby.pdf
Zmluva o sociálnej výpomoci na pohrebné služby

Zmluva o prenájme kult. domu.pdf
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu

Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu.PDF
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu.

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb .PDF
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb.

Zmluva o poskytnutovaní verejných služieb Orange Slovensko ,a.s..PDF
Zmluva o poskytnutovaní verejných služieb Orange Slovensko ,a.s

2- Zmluva o poskytnutovaní verejných služieb Orange Slovensko ,a.s.PDF
Zmluva o poskytnutovaní verejných služieb Orange Slovensko ,a.s

Dohoda z UPSVaR ,č.822014SVaR .PDF
Dohoda z UPSVaR Rimavská Sobota č.82/2014/SVaR

Dodatok k zmluve2-2014 Fúra.PDF
Dodatok k zmluve2-2014 Fúra

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu.PDF
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu.PDF
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu

Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu .PDF
Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu. zverejnené dňa 03.12.2013

Zmluva o združenej dodávke elektriny.PDF
Zmluva o združenej dodávke elektriny

Dohoda.PDF
Dohoda - zverejnené 02.10.2013

Dohoda 1.PDF
Dohoda 1- zverejnené 02.10.2013

Dohoda 2.PDF
Dohoda 2- zverejnené 02.10.2013

Dohoda3 .PDF
Dohoda 3- zverejnené 02.10.2013

Zmluva o kontokorektnom úvere .PDF
Zmluva o kontokorektnom úvere.-zverejnené 19.09.2013

Zmluva o bežnom účte.PDF
Zmluva o bežnom účte.-zverejnené 19.09.2013

Kúpna zmluva 0001.PDF
Kúpna zmluva Lang Ladislav -zverejnené dňa25.02.2013

Kúpna zmluva .PDF
Kúpna zmluva -zverejnené dňa25.02.2013

Zmluva o poskytnutí fin.dotácie na rok 2012.pdf
Zmluva o poskytnutá fin.dotácie

Zmluva č. 12BB2012.pdf
Zmluva č. 12/BB/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality, zverejnené dňa 14.5.2012

Zmluva o spolupráci.pdf
zverejnené dňa 19.04.2012

Kúpna zmluva.pdf
Kúpna zmluva

kúpna_zmluva_.pdf
zverejnené dňa 13.3.2012

Zmluva.pdf
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s.

Licenčná zmluva.pdf
Licenčná zmluva

IMG.pdf
Zmluva o dielo-Na kamerový systém

Dohoda absolventská prax.PDF
Dohoda o absolventskej praxi

Kúpne zmluvy nehnuťelností k výstavbe pozemnej komunikácii v obci Šimonovce.

 


Kúpna zmluva zo dňa 17.10.2013.PDF
Kúpna zmluva - Adorjánová Renáta zverejnené 17.10.2013

Kúpna zmluva 1zo dňa 18.10.2013.PDF
Kúpna zmluva - Šestáková Priška zverejnené 18.10.2013

Kúpna zmluva 2 zo dňa 18.10.2013.PDF
Kúpna zmluva - Madarász Marek zverejnené 18.10.2013

Kúpna zmluva 3 zo dňa 18.10.2013.PDF
Kúpna zmluva - Mišuráková Martazverejnené 18.10.2013

Kúpna zmluva 4 zo dňa 18.10.2013.PDF
Kúpna zmluva - Ing. Madarász Emil zverejnené 18.10.2013

Kúpna zmluva zo dňa 23.10.2013.PDF
Kúpna zmluva -Bató Katalin zverejnené 23.10.2013

Kúpna zmluva zo dňa 25.10.2013.PDF
Kúpna zmluva - Ing.Šerfözö Štefan zverejnené 25.10.2013

Kúpna zmluva zo dňa29.10.2013.PDF
Kúpna zmluva - Ibošová Júlia zverejnené 29.10.2013

Kúpna zmluva Böd Ladislav zo dňa12.02.2014.PDF
Kúpna zmluva Böd Ladislav zo dňa12.02.2014

Kúpna zmluva Böd Barnabáš zo dňa 05.11.2013 .PDF
Kúpna zmluva Böd Barnabáš zo dňa 05.11.2013

Kúpna zmluva Ing. Andrea Adorjánová zo dňa 17.10.2013 .PDF
Kúpna zmluva Ing. Andrea Adorjánová zo dňa 17.10.2013

Kúpna zmluva Böd Štefan zo dňa 05.11.2013.PDF
Kúpna zmluva Böd Štefan zo dňa 05.11.2013

Kúpna zmluva Adorjánová Renáta zo dňa 17.10.2013.PDF
Kúpna zmluva Varga Ľudovít zo dňa 25.10.2013

Kúpna zmluva Véghová Priška zo dňa 25.10.2013 .PDF
Kúpna zmluva Véghová Priška zo dňa 25.10.2013

Kúpna zmluva EXATA GROUP str.1 zo dňa 06.03.2018.jpeg
Kúpna zmluva EXATA GROUP str.1 zo dňa 06.03.2018

Kúpna zmluva EXATA GROUP str.2 zo dňa 06.03.2018.jpeg
Kúpna zmluva EXATA GROUP str.2 zo dňa 06.03.2018

Kúpna zmluva EXATA GROUP str.3 zo dňa 06.03.2018.jpeg
Kúpna zmluva EXATA GROUP str.3 zo dňa 06.03.2018

Kúpna zmluva EXATA GROUP str.4 zo dňa 06.03.2018.jpeg
Kúpna zmluva EXATA GROUP str.4 zo dňa 06.03.2018

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

 


Image0000.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0001.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0002.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0003.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0004.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0005.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0006.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0007.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0008.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0009.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0010.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0011.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0012.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0013.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0014.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0015.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0016.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0017.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0018.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0019.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0020.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0021.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0022.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0023.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0024.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0025.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0026.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0027.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0028.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0029.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0030.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0031.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0032.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0033.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0034.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0035.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0036.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0037.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0038.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0039.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0040.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0041.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0042.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0043.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0044.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0045.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0046.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0047.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0048.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0049.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0050.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0051.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0052.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0053.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0054.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0055.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0056.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0057.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0058.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0059.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0060.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image0061.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image62.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image63.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image64.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image65.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image65.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image66.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image67.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image68.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image69.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image70.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image71.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image72.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image73.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image74.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image75.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image76,77.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image78.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image79.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image80.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image81.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image82.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image83.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image84.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image85.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image86.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image87.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image88.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Image89.PDF
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.