Záverečný účet obce Šimonovce.

zaverecnyucet2008.PDF
Záverečný účet obce Šimonovce za rok 2008

zaverecnyucet2009.PDF
Záverečný účet obce Šimonovce za rok 2009

zaverecnyucet2010.PDF
Záverečný účet obce Šimonovce za rok 2010

zaverecnyucet2011.PDF
Záverečný účet obce Šimonovce za rok 2011

Záverečný účet obec Šimonovce 2012.PDF
Záverečný účet obce Šimonovce za rok 2012

Výročné správy obce Šimonovce.

1,Výročná správa Obec Šimonovce za rok 2012.PDF
Výročná správa Obec Šimonovce za rok 2012 časť1,.PDF

2, Výročná správa Obec Šimonovce za rok 2012.PDF
Výročná správa Obec Šimonovce za rok 2012 časť2,.PDF

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva .PDF
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Šimonovciach

Štatút obce Šimonovce

Povodňový plán obce Šimonovce

Prevádzkový poriadok ČOV

Povodňový plán.pdf
Povodňový plán záchrnných prác obce Šimonovce

Prevádzkový poriadok.pdf
Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku naúzemí obce Šimonovce

Rozpočet na rok 2013.PDF
Rozpočet na rok 2013

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.