VZN -Obec Šimonovce č.1-2014.PDF
Všeobecné záväzné nariadenie Obec Šimonovce č.1-2014 ,zverejnené- 05.02.2014

VZN obce Šimonovce.pdf
Všeobecné záväzné nariadenie obce Šimonovce o poplatkoch za pracovné úkony v obci Šimonovce č. 1/2013

VZN obce Šimonovce č.6 2012.pdf
Všeobecné záväzné nariadenie obce Šimonovce č. 6/2012 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šimonovce

Všeobecne záväzné nariadenie č.1-2010.PDF
Všeobecne záväzné nariadenie č.1-2010

Všeobecne záväzné nariadenie č.7-2010.PDF
Všeobecne záväzné nariadenie č.7-2010

Všeobecne záväzné nariadenie č.4-2011.PDF
Všeobecne záväzné nariadenie č.4-2011

Všeobecne záväzné nariadenie č.1-2012.PDF
Všeobecne záväzné nariadenie č.1-2012.

Všeobecne záväzné nariadenie č.2-2012.PDF
Všeobecne záväzné nariadenie č.2-2012

Všeobecne záväzné nariadenie č.4-2012.PDF
Všeobecne záväzné nariadenie č.4-2012.

Všeobecne záväzné nariadenie č.4-2012.PDF
Všeobecne záväzné nariadenie č.4-2012

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.