PONUKA VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIESTvyber.pdf
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ s VMJ

VK_NPTSPI_Šimonovce_25.2.2016 (2).pdf
Vyhlásenie výberového konania na na jedno pracovné miesto terénneho sociálného pracovníka (TSP)

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra.PDF
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Šimonovce

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.