Oznámenia pre obyvateľov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pozvánky

IMG.jpg
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupitelstva dňa 27.06.2014

Návrh rozpočtu na roky 2014-2016.PDF
Návrh rozpočtu na roky 2014-2016,zverejnené dňa25.11.2013

Rozhodnutie Okresný úrad Rimavská Sobota .PDF
Rozhodnutie Okresný úrad Rimavská Sobota

Rozhodnutie o umiestnení stavby .PDF
Rozhodnutie o umiestnení stavby zverejnené dňa 14.08.2013 .PDF

Vyhlásenie okresného riaditelstva hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote .PDF
Vyhlásenie okresného riaditelstva hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote .PDF

Image2.PDF
Zmluva o aktualizácii programov

Predaj nehnuteľností.doc
Predaj nehnuteľnosí - zverejnený dňa 30.01.2013

Predaj nahnuteľností 2.doc
Predaj nehnuteľnosí - zverejnený dňa 30.01.2013

oznam veolia.PDF
Oznámenie VEOLIA

Rozhlasová relácia.pdf
Okresné riaditelstvo hasičského a záchrannéhop zboru v Rimavskej Sobote

IMG.pdf
Verejná vyhláška

Záverečný účet Obec Šimonovce za rok 2012.PDF
Záverečný účet Obec Šimonovce za rok 2012-zverejnené dňa 29.04.2013

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.